Vacatures De Lelie

De Lelie

EduCare verzorgt gespecialiseerd onderwijs voor kinderen en jong volwassenen die (zeer) moeilijk kunnen leren of die gedragsmoeilijkheden hebben. Soms is het een combinatie van beide aspecten waardoor een goede ontwikkeling (tijdelijk) niet lukt binnen het gewone onderwijs. Onze leraren zijn speciaal opgeleid om deze kinderen te helpen. Samen met onderwijsassistenten en verschillende specialisten bieden we leerlingen een veilig en stimulerend ontwikkelingsklimaat. Alles is aanwezig om elk kind te bieden wat het nodig heeft. Zo krijgt iedereen bij ons de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

De Lelie is een christelijke ZML-school met ongeveer 280 leerlingen.

De SO afdeling heeft twee kleutergroepen bij SBO De Springplank in Harderwijk.

Op de hoofdlocatie van De Lelie SO aan de Anne Franklaan zitten 8 groepen met leerlingen in de leeftijd 5 – 13 jaar. Daarnaast hebben we 3 VSO startgroepen, een structuur- en een zorggroep.

Het VSO heeft 5 groepen en zit in Ermelo aan de Eckerkamp.

Ook heeft De Lelie nog een specialistische school “DrieKansen” in samenwerking met ’s Heeren Loo in Ermelo.

Vacatures De Lelie

Er zijn helaas geen vacatures gevonden.