Werken bij EduCare

Stichting EduCare

EduCare verzorgt specialistisch onderwijs voor kinderen en jong volwassenen die (zeer) moeilijk kunnen leren of die gedragsmoeilijkheden hebben. Soms is het een combinatie van beide aspecten waardoor een goede ontwikkeling (tijdelijk) niet lukt binnen het gewone onderwijs. Onze leraren zijn speciaal opgeleid om deze kinderen te helpen. Samen met onderwijsassistenten en verschillende specialisten bieden we leerlingen een veilig en stimulerend ontwikkelingsklimaat. Alles is aanwezig om elk kind te bieden wat het nodig heeft. Zo krijgt iedereen bij ons de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Onder Stichting EduCare vallen scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO), (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (VSO en SO) aan Zeer Moeilijk Lerenden (ZML) en praktijkonderwijs (PRO).

EduCare is een aantrekkelijk werkgever. We stimuleren groei en ontwikkeling, omdat we geloven dat dit de medewerkers stimuleer om nog beter onderwijs te verzorgen. Dit komt direct weer ten goede aan de talentontwikkeling van onze leerlingen.

De vacatures worden zowel intern als extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

Open sollicitaties kun je richten aan onze HR Adviseur Hanka Breimer via h.breimer@educare.nl

Werken bij EduCare

MijnSchool.png
Docent AVO mentor praktijkonderwijs
12 juli 2024
Zo snel mogelijk
Voortgezet onderwijs
0,7 fte
MijnSchool.png
Leerlingenvervoer
12 juli 2024
28-08-2024
Voortgezet onderwijs
0,3 fte
MijnSchool.png
(Pedagogisch) Medewerker administratief & secretarieel B
14 juni 2024
1-9-2024
Voortgezet onderwijs
0,6 fte